+420 773 664 554

Správa serverů a sítí

realizovaná především formou vzdálené správy

Poskytujeme komplexní poradenskou činnost, správu serverů a sítí formou outsourcingu na platformě MS Windows server a Mikrotik. Servis provádíme především formou vzdálené správy.

Výhody:

 • Rychlá odezva
 • Levnější servis (necestujeme auty sem a tam)
 • Možnosti monitoringu a eliminace chyby dříve, než uživatel problém zjistí.

Nevýhody:

 • Vytrácí se osobní kontakt s uživatelem 🙁
 • Přicházíme o pití dobrého kafíčka u zákazníka a jiné pochutiny…
 • Spoříme čas a fakturujeme zákazníkovi méně!

Ceník služeb

Cena správy IT se stanovuje indviduálně dle potřeb klienta a dle počtu spravovaných PC.

Základní sazba je 950 Kč za běžné servisní práce a 1600 Kč za práce na serverech, routerech a sítí. Účtování probíhá za každou započatou hodinu.

Cena po 17hod se navyšuje o 50%, o víkendech a svátcích o 100% základní sazby. Doprava 10 kč / km + čas technika strávený na cestě.

Ceny uvedeny bez DPH. Ceny platné od 1.1.2019

Financování IT – leasing

Ve spolupráci se společností GRENKELEASING s.r.o. přinásíme pro naše zákazníky možnost Leasingu IT vybavení (počítače, notebooky, servery, switche, mirovlná pojítka, wifi, kopírky apod.).

S ohledem na velký konkurenční a inovační tlak se v současné době mnoho firem při pořízení nového IT vybavení spoléhá na leasing. Od telekomunikačního zařízení přes server až po špičkové notebooky. V poslední době je leasing IT nepostradatelným nástrojem úspěšné firemní politky.

Leasingová kalkulačka

Výhody leasingu:

Jednoduchý postup při uzavírání leasingu:

 1. Leasingový nájemce (dále jen LN) si vybere předmět leasingu z nabídky dodavatele.
 2. Zadá kupní cenu předmětu leasingu do on-line kalkulátoru, který nalezne zde (pokud k tomu nedojde automaticky, převzetím údajů ze stránek autorizovaného partnera – dodavatele) a odešle údaje ke kalkulaci.
 3. LN si zvolí formu leasingu, dobu splácení a klikne na odkaz ve sloupci „Vybrat?“. Poté se zobrazí kalkulace leasingu.
 4. LN, případně dodavatel vyplní on-line žádost a odešle ji k posouzení.
 5. LN nebo dodavatel odešle do GRENKELEASING (faxem e-mailem…) platnou nabídku předmětu leasingu (proforma fakturu, specifikaci…).
 6. Do 20 minut po doručení nabídky bude LN a dodavatel informován o výsledku posouzení žádosti o leasing.
 7. V případě kladného výsledku – dále bod 10.
 8. V opačném případě je třeba ze strany LN odeslat do GRENKELEASING ( faxem, e-mailem…) přehled hospodaření:Účetnictví: přílohy k daňovému přiznání za minulé účetní období (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) + rozvaha a výsledovka za aktuální období.Daňová evidence: daňové přiznání za uplynulé období + výkaz příjmů a výdajů za aktuální období.
 9. Do 8 hodin po doručení podkladů bude LN a dodavatel informován o výsledku posouzení žádosti o leasing.
 10. V případě kladného rozhodnutí bude s LN a dodavatelem domluvena realizace podpisu leasingové smlouvy. Možnosti zaslání a podpisu leasingové smlouvy:
  • elektronicky – dodavateli (na základě rámcové dohody)
  • elektronicky – LN: (LN budou e-mailem zaslány dokumenty k podpisu -> LN formuláře vytiskne a podepíše dle pokynů -> dokumenty zašle poštou na adresu GRENKELEASING -> neprodleně po obdržení podepsaných formulářů bude zaslána LN a dodavateli objednávka – plná moc, na základě které může dojít k převzetí předmětu leasingu
  • v sídle společnosti GRENKELEASING.
 11. Po předání předmětu leasingu zašle dodavatel do GRENKELEASING fakturu-daňový doklad a podepsané potvrzení o převzetí předmětu leasingu.

Realizované projekty – spolupráce:

TYNEC.NET – Internetová WIFI síť – zcela vlastní projekt

HELEMIK INTERNET – opticko-metalická síť Kroměříž

WIFI MACONET – opticko-metalická síť Jihlava

WIFI VINK PLASTY – WIFI, VOIP & zahraniční VPN

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. – opticko-metalická síť, servery, virtualizace serverů, informační systém nemocnice a další drobné projekty

Reference:

FERRO OK, spol. s r.o. – Markéta Kuklová

NAPAKO, výrobní družstvo – Ing. Marie Havlíčková

HOFEX s.r.o. – Pavel Hoferka

VINK-Plasty s.r.o. – ; Martina Kemrová

STROS- Sedlčanské strojírny, a. s. – Ing. Milan Škorpa

Omnimedia s.r.o. – Michal Loužecký

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. – David Plášil

Infocentrum Týnec a Mlýn Brejlov – Kateřina Frágnerová

a další drobní zákazníci